Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η Σημασία του στις σύγχρονες επιχειρήσεις

O όρος ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (Digital Transformation) περιλαμβάνει τις αλλαγές που ακολουθεί ή θα υιοθετήσει μία επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες.

Βασικές τεχνολογίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

 • Social Media
 • Κινητή Τεχνολογία
 • Cloud Τεχνολογίες
 • Aνάλυση Δεδομένων
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI)
 • Cybersecurity

Nέες προοπτικές για τις Επιχειρήσεις

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες αγορές και πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Ανοίγουν νέες προοπτικές για να:

 • Ενσωματώνουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους στις διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής τους.
 • Βελτιώνουν την ποιότητα και αποφεύγουν λάθη στην παραγωγική διαδικασία.
 • Ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευελιξία σε όλες τις ενέργειες των επιχειρήσεων.
 • Δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού πρέπει να αποκτήσουν τη σχετική γνώση και δεξιότητα σε όλα τα επίπεδα.  Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουν να διαμορφώσουν ένα εργασιακό περιβάλλον εξοικειωμένο με την Ψηφιακή Πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο