Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επικοινωνία

  • Λ.Κηφισίας 20 ,
    Μαρούσι 151 25
  • info@grandvalue.gr
  • 2106916866
Ψηφιακός-Μετασχηματισμός-in
Tι είναι Ψηφιακός Μετασχηματισμός

O Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και η μετάβαση από την χειρόγραφη τήρηση αρχείων και δεδομένων σε οργανωμένα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής που ζούμε, η μετάβαση από τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων στις νέες τεχνολογίες είναι πλέον αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Πολλά στελέχη επιχειρήσεων βλέπουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σαν ένα εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας και αύξησης κερδοφορίας, όχι τόσο μέσω αύξησης των εσόδων, όσο μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

Ποιά η ανάγκη

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες αγορές και πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Τους ανοίγουν νέους δρόμους για να:

  • Ενσωματώνουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους στις διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής τους.
  • Βελτιώνουν την ποιότητα και να αποφεύγονται τα λάθη κατά την παραγωγική διαδικασία.
  • Ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευελιξία σε όλες τις ενέργειες της επιχείρησης.
  • Δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, αναπτύσσοντας τις εργασίες τους.
Τι προσφέρουμε

Η ομάδα της Grand Value με τα έμπειρα στελέχη της έρχεται για να μεταφέρει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία με σκοπό την ασφαλή και δομημένη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς με πλήθος υλοποιήσεων σε διαφορετικούς κλάδους και σε συνδυασμό με την τεχνική κατάρτιση των στελεχών της σε συστήματα βάσεων δεδομένων, ERP,  CRM, BI κ.α αναλαμβάνουμε την ανάλυση και καθορισμό προδιαγραφών που απαιτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Εργαζόμαστε μαζί με τα στελέχη των επιχειρήσεων προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τις δομές, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες του οργανισμού με σκοπό να ενισχύσουμε την ψηφιακή μετάβαση.

Καταγράφουμε, αναλύουμε και σχεδιάζουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων παρακολούθησης των επιχειρήσεων με νέες ψηφιακές και τεχνολογικά ανεπτυγμένες λύσεις λειτουργίας που ως σκοπό έχουν την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας όλων των διαθέσιμων πόρων του οργανισμού.

Εργαλεία

α.Συστήματα Μηχανογράφησης

β. Τεχνολογίες cloud
γ. Ανάλυση προδιαγραφών και υλοποίησης
δ. Βusiness Intelligence

Μετάβαση στο περιεχόμενο