Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επικοινωνία

 • Λ.Κηφισίας 20 ,
  Μαρούσι 151 25
 • info@grandvalue.gr
 • 2106916866
Οικονομοτεχνικές-Μελέτες-in
Tι είναι Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Πρόκειται για ειδικές μελέτες που αφορούν επιχειρήσεις σε λειτουργία και έχουν σκοπό να εκταμιεύσουν διάφορους οικονομετρικούς και performance key indicators. Μέσω αυτών των μελετών, εκτιμάται και αξιολογείται η πορεία μίας επιχείρησης στο άμεσο μέλλον, εντοπίζονται οι ταμειακές ή άλλες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, αναλύονται οι κίνδυνοι ή οι ευκαιρίες. Τέτοιου είδους μελέτες μπορεί να είναι η μελέτη της εξυγίανσης, της βιωσιμότητας, η μελέτης επίπτωσης, κλπ.

Ενδεικτικά Projects που υλοποιήθηκαν
 1.  Μελέτη επίπτωσης (Impact Study)
  Σκοπός του έργου ήταν η ανάλυση του οικονομικού αντικτύπου του αποκλεισμού του πελάτη μας από την αγορά εμπορευμάτων από το βασικό του προμηθευτή. Ο αποκλεισμός οδήγησε τον πελάτη σε ακριβότερες εναλλακτικές με σημαντική επίδραση στα οικονομικά του αποτελέσματα. Ο αποκλεισμός δεν ήταν συνεχής και διαρκής, αλλά σε απρόβλεπτα χρονικά διαστήματα αορίστου διάρκειας. Ο πελάτης οδηγήθηκε σε δικαστική διαμάχη, στην οποία παρείχαμε την οικονομική μελέτη της επίπτωσης του αποκλεισμού στα κέρδη του πελάτη.
  Αναλύσαμε το σύνολο των αγορών και πωλήσεων, τα διάφορα κανάλια διανομής και τη γεωγραφική κατανομή των πελατών, καθώς και τις διαχρονικές τιμές προσφοράς από τον κύριο προμηθευτή και λοιπούς προμηθευτές. Παράλληλα, ενσωματώσαμε τις τάσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψιν τις αλλαγές στον κλάδο με είσοδο νέων και συγχώνευση υπαρχόντων παραγόντων του κλάδου.
  Με τον τρόπο αυτό προσδιορίσαμε την επίπτωση των κινήσεων του προμηθευτή σε βάρος του πελάτη ώστε να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του ενώπιον του δικαστηρίου.

 2. Πρότυπο μοντέλο κοστολόγησης

  Σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός ενός συστηματικού μοντέλου δημιουργίας συνταγών παραγωγής. Σε συνεργασία με τον πελάτη καταγράψαμε, μεθοδικά, τη διαδικασία παραγωγής κάθε προιόντος και υπηρεσίας και αυτοματοποιήσαμε τα κύρια και συμπληρωματικά στάδια της παραγωγής. Σε κάθε στάδιο ενσωματώσαμε τις πρότυπες τιμές κόστους ανά υλικό ώστε να προκύπτει το πρότυπο κόστος του εκάστοτε προιόντος.

  Πρόσθετη δυνατότητα της μεθοδολογίας μας είναι η δυναμική κοστολόγηση νέων υπηρεσιών με την προσθήκη ή αφαίρεση διαφόρων σταδίων παραγωγής. Διαμορφώθηκε, λοιπόν, ένα χρήσιμο εργαλείο για τον πελάτη, ο οποίος μπορεί πλέον να ελέγξει δυναμικά τα κόστη κάθε υπηρεσίας/προιόντος, να προυπολογίσει πιθανά κόστη παραγωγής για υπηρεσίες/προιόντα που βρίσκονται υπό έρευνα/ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές αυξήσεις του κόστους, σε περιπτώσεις διαφοροποιήσεων των σταδίων παραγωγής.

 3. Ανάλυση δανείων σε Ελβετικό Φράγκο
  Με σκοπό τη διαπραγμάτευση με την τράπεζα, παρείχαμε στους πελάτες μας υπηρεσίες ανάλυσης των δανείων τους σε ελβετικό φράγκο και τη μετατροπή τους σε ευρώ και προσδιορίσαμε τις απώλειές τους λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικό φράγκο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο