Έτοιμες Οικονομικές Αναλύσεις

Επικοινωνία

  • Λ.Κηφισίας 20,
    Μαρούσι 151 25
  • info@grandvalue.gr
  • 2106916866
Έτοιμες-Οικονομικές-Αναλύσεις
Tι είναι οι Έτοιμες Οικονομικές Αναλύσεις

Η Grand Value έχει αναπτύξει έτοιμες λύσεις για την οικονομική διαχείριση που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων…

Profit & Loss

Σύγκριση τρέχοντος
έτους με
προηγούμενο,
Budget και Forecast.

Balance Sheet

Μηνιαία
παρακολούθηση
τρέχουσας
οικονομικής θέσης.

Cash Flow

Κατάσταση
ταμειακών
ροών (έμμεση
μέθοδος).

Ratios

Παρακολούθηση
βασικών δεικτών
Variance Analysis,
Ratio Analysis.

Aging Analysis

Υπόλοιπα πελατών/
προμηθευτών,
ενηλικίωση
υπολοίπων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο