Έτοιμες Εμπορικές Αναλύσεις

Επικοινωνία

  • Λ.Κηφισίας 20 ,
    Μαρούσι 151 25
  • info@grandvalue.gr
  • 2106916866
Έτοιμες-Εμπορικές-Αναλύσεις
Tι είναι οι Έτοιμες Εμπορικές Αναλύσεις

Η Grand Value έχει αναπτύξει έτοιμες λύσεις για την εμπορική διαχείριση που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων…

Εικόνα Εταιρείας

Τζίρος, κερδοφορία,
απεικόνιση σε
χάρτη, KPis.

Ανάλυση Πωλήσεων

Πελάτη/ είδος συγκριτικά,
γεωγραφική κατανομή,
κατηγοριοποιήσεις.

Ανάλυση Πωλητών

Τζίρος, κέρδος ανα πελάτη
και είδος με πλήθος
κατηγοριοποιήσεων
και κατανομών.

Ανάλυση Αγορών

Προμηθευτή /
είδος συγκριτικά,
κατηγοριοποιήσεις.

Ανάλυση Αποθεμάτων

Υπόλοιπα και αξίες ανά
αποθηκευτικό
χώρο/κατηγορία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο